Quiere anular
una sanción?

Introduzca el código de anulación
que encontrará en el boleto

Quiere recuperar un comprobante?

Introduzca la matrícula y el correo electrónico

Horarios

Dilluns  -  Divendres

De  9.00h  a  13.00h 

De  16.00h  a  20.00h 


Dissabtes

De  9.00h  a  13.00h

Tarifas

Mínim    20 minuts 0,05€

Hora    60 minuts 0,60€

Màxim    120 minuts 1,20€

Calles

Plaça de la Coma
Plaça de Sant Pere
Carrer de Bonavista
Carrer de la Marina
Baixada de la Coma
Plaça del Doctor Botet
Plaça del Mossén Cinto Verdaguer
Passeig de Vilaret
Carrer de les Mesures
Carrer de Joan Gener Prats
Carrer de Catalunya

Información

Tel:  608 658 425


Anul·lació per:

Superar límit de tiquet gratuït 60min  -  3€


Temps per anul·lar:

Termini màxim anul·lació denúncia - 24h


Sancions:

20.28.a -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, sense col·locar el comprovant horari en lloc visible i llegible que l’autoritza, en el tauler de control del vehicle, o sense la justificació que és regula a la corresponent Ordenança.

20.28.b -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, excedint el temps màxim permès en el comprovant que l'autoritza.

20.28.c -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, fora dels límits de les marques viàries, de delimitació de les places d’estacionament amb horari limitat.