Vol anular
una sanció?

Introdueixi el codi d’anul·lació
que trobarà a la butlleta

Horaris

De 1 de juny a 30 de setembre
Dilluns a diumenge
De 10.00h a 22.00h

Tarifes

1,20€/h, fraccions de 0,05€
Mínim 20 minuts 0,30€
Màxim 180 minuts 3,60€

Residents gratuïts 60 minuts diaris (Obligatori obtenir tiquet al parquímetre)

Carrers

Avinguda de Grècia
Carrer Eivissa
Carretera de Torroella
Passeig Marítim

Informació

Tel: 902930014
Mail: atencio@mifas.cat