Vol anular
una sanció?

Introdueixi el codi d’anul·lació
que trobarà a la butlleta

Horaris

Dilluns de 16.00h a 20.00h
De dimarts a dissabtes de 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 20.00h

Tarifes

Mínim 30 minuts 0,50€
60 minuts 1,00€
Màxim 120 minuts 2,00€
Fraccions 0,05€

Carrers

Plaça de Farners

Informació

Tel: 902930316
Mail: atencio@mifas.cat

Horaris

Dimarts a dissabtes de 9.00h a 13.00h

Tarifes

Mínim 30 minuts 0,50€
60 minuts 1,00€
Màxim 120 minuts 2,00€
Fraccions 0,05€

Carrers

Plaça Ajuntament

Informació

Tel: 902930316
Mail: atencio@mifas.cat

Horaris

Dissabtes de 8.00h a 14.00h

Tarifes

Mínim 30 minuts 0,50€
60 minuts 1,00€
Màxim 120 minuts 2,00€
Fraccions 0,05€

Carrers

Pati de la Salle

Informació

Tel: 902930316
Mail: atencio@mifas.cat

Horaris

De Dilluns a dissabtes de 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 20.00h

Tarifes

Mínim 30 minuts 0,50€
60 minuts 1,00€
Màxim 120 minuts 2,00€
Fraccions 0,05€

Carrers

Carrer Sant Sebastià
Plaça de la Pau
Carrer Francesc Moragas

Informació

Tel: 902930316
Mail: atencio@mifas.cat

Horaris

De Dilluns a dissabtes de 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 20.00h

Tarifes

Mínim 30 minuts 0,50€
60 minuts 1,00€
Màxim 120 minuts 2,00€
Fraccions 0,05€

Carrers

Plaça Firal

Informació

Tel: 902930316
Mail: atencio@mifas.cat