Vol anular
una sanció?

Introdueixi el codi d’anul·lació
que trobarà a la butlleta

Horaris

Dilluns a dissabte
De 9.00h a 13.00h
i de 17.00h a 20.00h

Tarifes

Fins a 30 minuts 0,10€
Fins a 60 minuts 0,60€
Fins a 90 minuts 1,20€
Fins a 120 minuts 2,00€

Carrers

Carrer Camprodon
Plaça del Cap

Informació

Tel: 902930084
Mail: atencio@mifas.cat