Vol anular
una sanció?

Introdueixi el codi d’anul·lació
que trobarà a la butlleta

Horaris

Dilluns a divendres
De 9.00h a 13.00h
i de 16.00h a 20.00h

Tarifes

Mínim 20 minuts 0,05€
25 minuts 0,20€
30 minuts 0,30€
60 minuts 0,60€
Màxim 120 minuts 1,20€

Carrers

Plaça de la Coma
Plaça de Sant Pere
Carrer de Bonavista
Carrer de la Marina
Baixada de la Coma
Plaça del Doctor Botet
Plaça del Mossén Cinto Verdaguer
Passeig de Vilaret
Carrer de les Mesures
Carrer de Joan Gener Prats
Carrer de Catalunya

Informació

Tel: 902930364
Mail: atencio@mifas.cat