Vol anular
una sanció?

Introdueixi el codi d’anul·lació
que trobarà a la butlleta

Horaris

De 1 de juny a 30 de setembre
Dilluns a diumenge
De 9.00h a 20.00h

Tarifes

0,90€/h, fraccions de 0,05€
Mínim 20 minuts 0,30€
Màxim 120 minuts 1,80€
Abonament temporada 65€

Carrers

Plaça Catalunya
Carrer Abeurador
Carrer Paul Companyó/ Carrer de la Creu
Carrer Abeurador/ Carrer Enric Fort
Passeig Europa
Carrer Horts
Passeig Europa/ Camí Fondo
Carrer de la Font

Informació

Tel: 902570214
Mail: atencio@mifas.cat

Horaris

De 1 de juny a 30 de setembre
Dilluns a diumenge
De 9.00h a 20.00h

Tarifes

0,90€/h, fraccions de 0,05€
Mínim 20 minuts 0,30€
Màxim 300 minuts 3,00€
Abonament temporada 65€

Carrers

Avinguda mediterrània
Carrer Tramuntana 
Carrer Tramuntana (ap. Dunes)
Carrer Tramuntana (ap. Medas)
Carrer Gregal
Carrer Ponent
Carrer Golf
Carrer Llevant
Carrer Mestral

Informació

Tel: 902570214
Mail: atencio@mifas.cat

Horaris

De 1 de juny a 30 de setembre
Dilluns a diumenge
De 9.00h a 20.00h

Tarifes

0,90€/h, fraccions de 0,05€
Mínim 20 minuts 0,30€
Màxim 300 minuts 3,00€
Abonament temporada 65€

Carrers

Avinguda del Grau
Carrer dels Jonquers
Avinguda Arenals de Mar
Avinguda Arenals de Mar (ap. Grau)
Carrer Balcaret/ Avinguda del Grau

Informació

Tel: 902570214
Mail: atencio@mifas.cat