Vol anular
una sanció?

Introdueixi el codi d’anul·lació
que trobarà a la butlleta

Horaris

 

24h (Festius sense personal)


Dilluns  -  Dissabte

Tarifes

 

Mínut    0,027€

Hora    1,60€

Màxim    8€

Carrers

Informació

Tel:  902930675

Horari d'atenció:   07.00h a  23.00h

Places:  51 + 1 Minusvàlids