Vol anular
una sanció?

Introdueixi el codi d’anul·lació
que trobarà a la butlleta

Vol comprar abonament de temporada?

Segueixi les instruccions
a continuació

Vol recuperar un comprovant?

Introduiexi la matrícula i el correu electrònic

Horaris

15 de juny  -  15 de setembre


Dilluns  -  Diumenge

De  10.00h  14.00h 

De  16.00h  20.00h

Tarifes

 

Mínim    30 minuts 0,50€

Hora    60 minuts 1,00€

Màxim    120 minuts 2,00€

Carrers

Carrer Enric Lluís Roure

Can Jacas

Informació

Tel:  634 324 602

Mail:  sancions@mifas.com


Anul·lació per:

Superar el límit de temps del tiquet  - 3'5€

Estacionar fora de delimitació  - 3'5€

Anul·lació per manca de tiquet  - 6€


Sancions:

16.1 -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar un vehicle més de 1 i 1⁄2 hores consecutives en el mateix lloc d’un estacionament amb horari limitat.

16.2 -  Multa: 60€, Multa 50%: 30€

Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i no tenir o no posar en un lloc visible el comprovant horari.

16.3 -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat, i sobrepassar el límit indicat en el comprovant

16.4 -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar un vehicle fora de la delimitació de plaça d’estacionament en una zona amb l’horari limitat.

Horaris

15 de juny  -  15 de setembre


Dilluns  -  Diumenge

De  10.00h  14.00h 

De  16.00h  20.00h

Tarifes

 

Mínim    30 minuts 0,50€

Hora    60 minuts 1,00€

Màxim    120 minuts 2,00€

Carrers

Pàrquing Torre Valentina

Carrer Isaac Albéniz

Carrer Josep Mercader

Carrer Pau Casal

Carrer L'empordanet

Carrer Juli Garreta

Carrer Llevanti del Mar

Informació

Tel:  634 324 602

Mail:  sancions@mifas.com


Anul·lació per:

Superar el límit de temps del tiquet  - 3'5€

Estacionar fora de delimitació  - 3'5€

Anul·lació per manca de tiquet  - 6€


Sancions:

16.1 -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar un vehicle més de 1 i 1⁄2 hores consecutives en el mateix lloc d’un estacionament amb horari limitat.

16.2 -  Multa: 60€, Multa 50%: 30€

Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i no tenir o no posar en un lloc visible el comprovant horari.

16.3 -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat, i sobrepassar el límit indicat en el comprovant

16.4 -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar un vehicle fora de la delimitació de plaça d’estacionament en una zona amb l’horari limitat.

Horaris

15 de juny  -  15 de setembre


Dilluns  -  Diumenge

De  10.00h  14.00h 

De  16.00h  20.00h

Tarifes

 

Mínim    30 minuts 0,50€

Hora    60 minuts 1,00€

Màxim    120 minuts 2,00€

Carrers

Carrer Conrad Vilà

Av. Catalunya

Av. Unió

Av. Costa Brava

Carrer Llescadors

Carrer Bullidors

Carrer Ferran Agulló

Carrer Mestre Numancia

Carrer Vermell

Carrer Roger

Plaça de les Amélies

Informació

Tel:  634 324 602

Mail:  sancions@mifas.com


Anul·lació per:

Superar el límit de temps del tiquet  - 3'5€

Estacionar fora de delimitació  - 3'5€

Anul·lació per manca de tiquet  - 6€


Sancions:

16.1 -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar un vehicle més de 1 i 1⁄2 hores consecutives en el mateix lloc d’un estacionament amb horari limitat.

16.2 -  Multa: 60€, Multa 50%: 30€

Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i no tenir o no posar en un lloc visible el comprovant horari.

16.3 -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat, i sobrepassar el límit indicat en el comprovant

16.4 -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar un vehicle fora de la delimitació de plaça d’estacionament en una zona amb l’horari limitat.

Horaris

15 de juny  -  15 de setembre


Dilluns  -  Diumenge

De  10.00h  14.00h 

De  16.00h  20.00h

Tarifes

 

Mínim    30 minuts 0,50€

Hora    60 minuts 1,00€

Màxim    120 minuts 2,00€

Carrers

Carrer Josep Plà

Carrer Joan Capri

Carrer Sant Antoni

Carrer Artur Mundet

Carrer Salvador Dalí

Carrer Empordà

Av. Catalunya

Plaça de la llibertat

Carrer del Mig

Carrer Joan Miró

Carrer VORAMAR

Informació

Tel:  634 324 602

Mail:  sancions@mifas.com


Anul·lació per:

Superar el límit de temps del tiquet  - 3'5€

Estacionar fora de delimitació  - 3'5€

Anul·lació per manca de tiquet  - 6€


Sancions:

16.1 -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar un vehicle més de 1 i 1⁄2 hores consecutives en el mateix lloc d’un estacionament amb horari limitat.

16.2 -  Multa: 60€, Multa 50%: 30€

Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i no tenir o no posar en un lloc visible el comprovant horari.

16.3 -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat, i sobrepassar el límit indicat en el comprovant

16.4 -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar un vehicle fora de la delimitació de plaça d’estacionament en una zona amb l’horari limitat.