Vol anular
una sanció?

Introdueixi el codi d’anul·lació
que trobarà a la butlleta

Vol recuperar un comprovant?

Introduiexi la matrícula i el correu electrònic

Horaris

1 de juny  -  15 de setembre


Dilluns  -  Diumenge

De 09.00h 21.00h 

Tarifes

Mínim 30 minuts 0,55€
  60 minuts 1,10€
Màxim 180 minuts 3,30€

Carrers

Avinguda de Grècia

Carrer Eivissa

Passeig Marítim

Carretera de Torroella

Carrer Barcelona

Carrer Pont Nou

Informació

Tel:  669 767 688

Mail:  sancions@mifas.com


ANUL·LACIONS

Temps excedit < 1h 2€
Temps excedit > 1h 15€
Manca de tiquet 25€