Vol anular
una sanció?

Introdueixi el codi d’anul·lació
que trobarà a la butlleta

Vol recuperar un comprovant?

Introduiexi la matrícula i el correu electrònic

Horaris

Dilluns  -  Divendres

De  9.00h  a  13.00h 


Dissabtes

De  9.00h  a  13.00h

Tarifes

Mínim    20 minuts 0,05€

Hora    60 minuts 0,60€

Màxim    120 minuts 1,20€

Carrers

Plaça de la Coma
Plaça de Sant Pere
Carrer de Bonavista
Carrer de la Marina
Baixada de la Coma
Plaça del Doctor Botet
Plaça del Mossén Cinto Verdaguer
Passeig de Vilaret
Carrer de les Mesures
Carrer de Joan Gener Prats
Carrer de Catalunya

Informació

Tel:  608 658 425

Mail:  sancions@mifas.com


Anul·lació per:

Superar límit de tiquet gratuït 60min  -  3€


Sancions:

15.24.a -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, sense col·locar el comprovant horari en lloc visible que l'autoritza. 

15.24.b -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, excedint el temps màxim permès en el comprovant.

15.24.c -  Multa: 30€, Multa 50%: 15€

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de places.