Vol anular
una sanció?

Introdueixi el codi d’anul·lació
que trobarà a la butlleta

Vol comprar abonament de temporada?

Segueixi les instruccions
a continuació

Vol recuperar un comprovant?

Introduiexi la matrícula i el correu electrònic

Horaris

1 de juny  -  15 de setembre


Dilluns  -  Diumenge

De  9.00h  a  13.00h 

De 16.00h  a  20.00h

Tarifes

 

Mínim    20 minuts 0,30€

Hora    60 minuts 1,00€

Màxim    180 minuts 3,00€

Carrers

Plaça Catalunya
Carrer Abeurador
Carrer Paul Companyó amb Carrer de la Creu
Carrer Abeurador amb Carrer Enric Fort
Passeig Europa
Carrer Horts
Passeig Europa amb Camí Fondo
Carrer de la Font

Informació

Tel:  682 674 141

Mail:  sancions@mifas.com


Anul·lació per:

Superar el límit de temps del tiquet - 10€


Sancions:

15.24.a - Multa: 80€, Multa 50%: 40€.

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, sense col·locar el comprovant horari en lloc visible que l'autoritza. 

15.24.b - Multa: 80€, Multa 50%: 40€.

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, excedint el temps màxim permès en el comprovant.

15.24.c - Multa: 80€, Multa 50%: 40€.

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de places.

Horaris

1 de juny  -  15 de setembre


Dilluns  -  Diumenge

De  9.00h  20.00h

Tarifes

 

Mínim    15 minuts 0,30€

Hora    60 minuts 1,20€

Màxim    300 minuts 6,00€

Carrers

Avinguda mediterrània
Carrer Tramuntana 
Carrer Tramuntana (ap. Dunes)
Carrer Tramuntana (ap. Medas)
Carrer Gregal
Carrer Ponent
Carrer Golf
Carrer Llevant
Carrer Mestral

Informació

Tel:  682 674 141

Mail:  sancions@mifas.com


Anul·lació per:

Superar el límit de temps del tiquet - 10€


Sancions:

15.24.a - Multa: 80€, Multa 50%: 40€.

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, sense col·locar el comprovant horari en lloc visible que l'autoritza. 

15.24.b - Multa: 80€, Multa 50%: 40€.

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, excedint el temps màxim permès en el comprovant.

15.24.c - Multa: 80€, Multa 50%: 40€.

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de places.

Horaris

1 de juny  -  15 de setembre


Dilluns  -  Diumenge

De  9.00h  20.00h

Tarifes

 

Mínim    15 minuts 0,30€

Hora    60 minuts 1,20€

Màxim    300 minuts 6,00€

Carrers

Avinguda del Grau
Carrer dels Jonquers
Avinguda Arenals de Mar
Avinguda Arenals de Mar (ap. Grau)
Carrer Balcaret amb Avinguda del Grau

Informació

Tel:  682 674 141

Mail:  sancions@mifas.com


Anul·lació per:

Superar el límit de temps del tiquet - 10€


Sancions:

15.24.a - Multa: 80€, Multa 50%: 40€.

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, sense col·locar el comprovant horari en lloc visible que l'autoritza. 

15.24.b - Multa: 80€, Multa 50%: 40€.

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, excedint el temps màxim permès en el comprovant.

15.24.c - Multa: 80€, Multa 50%: 40€.

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de places.

Horaris

1 de juny  -  15 de setembre


Dilluns  -  Dissabte

De  8.30h  a  13.30h 

De 16.30h  a  20.00h

Tarifes

Els parquímetres d'aquesta zona només s'utilitzen per generar tiquets gratuïts i fer anul·lacions de denúncies.

 

Carrers

Carrer Enginyer Algarra
Carrer Abeurador

Cruïlla Passeig Europa
Carrer dels Horts

Informació

Tel:  682 674 141

Mail:  sancions@mifas.com


Anul·lació per:

Superar límit de tiquet gratuït 60min - 10€

Manca de tiquet gratuït 60min - 10€ 


Sancions:

15.24.a -  Multa: 80€, Multa 50%: 40€

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, sense col·locar el comprovant horari en lloc visible que l'autoritza. 

15.24.b -  Multa: 80€, Multa 50%: 40€

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, excedint el temps màxim permès en el comprovant.

15.24.C -  Multa: 80€, Multa 50%: 40€

Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de places.